SSK_LOGO

SSK DELTA

Střelecké disciplíny

Sportovní střelecké disciplíny v Českém střeleckém svazu

Český střelecký svaz (dále jen ČSS) vznikl v současné podobě počátkem ledna 1990, nejprve jako součást Československého střeleckého svazu. Od rozdělení republiky v r. 1993 je zcela samostatným sportovním svazem, je členem Českého olympijského výboru a členem ISSF – International Shooting Sport Federation. V současné době existuje v rámci ČSS v České republice přibližně 750 Sportovních střeleckých klubů, z toho v Praze 50, avšak ne všechny pražské kluby se zabývají aktivně sportovní střelbou.
Sportovně aktivních klubů je v Praze jen 20, z toho s mládeží pracují pouze tři – SSK 0021 MAGNUM Praha, SSK 0027 DELTA Praha a SSK 0065 DUEL Praha.
Trénink sportovní střelby je náročný jak fyzicky, tak především psychicky. V současné době je náročný i finančně. Pro zajímavost vybavení špičkového sportovního střelce představuje dnes čtvrt milionu korun, nezahrnujíc cenu střeliva. Pro začínající střelce je však ve Sportovních střeleckých klubech dostatek zbraní i vybavení, takže pro ně to znamená roční náklad zhruba15000 Kč.
Všechny disciplíny v ČSS mají podrobná pravidla, která kromě počtu ran, hmotnosti, tvaru a povolených úprav zbraně definují i oděv střelce, pomůcky, polohy ke střelbě a řadu dalších detailů. Ve sportovní střelbě jsou účastníci soutěží rozděleni podle věku a pohlaví do kategorií.
Současná Mezinárodní pravidla ISSF rozeznávají čtyři kategorie - muže, ženy, juniory (do 20-ti let) a juniorky (do 20-ti let). Národní pravidla, vydávaná pro potřebu ČSS pro soutěže v ČR, mají navíc kategorie mladších žáků, mladších žaček (do 12-ti let), starších žáků a žaček (do 14-ti let), mladších dorostenců a dorostenek (do 16-ti let), starších dorostenců a dorostenek (do 18-ti let), seniorů a seniorek (nad 45 let) a veteránů a veteránek (nad 55 let). Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.
Závody a soutěže ve střelbě se provádějí i v dalších disciplínách, které nejsou předmětem činnosti ČSS. Patří sem např. střelba na kovové siluety, nebo tzv. praktická střelba, prováděná formou parkuru na speciálně vybavené střelnici.
Sportovní střelba z palných, historických a brokových zbraní a z kuší zahrnuje řadu disciplín.

Puškové disciplíny

 • · Libovolná malorážka – LM – (olympijská disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x40 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 180 min. Povolena je jakákoliv puška ráže 5,6 mm ('22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem. Hmotnost zbraně nesmí přesáhnout 8 kg, zbraň může mít hák na botce pažby, střelec může v poloze vkleče a vleže používat střelecký řemen, pro polohu vstoje opěrku ruky pod předpažbím. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Střílí ji muži a junioři.
 • · Sportovní malorážka – SM – (olympijská disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min. Střílí se puškou ráže 5,6 mm ('22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem, hmotnost zbraně nesmí přesahovat 6,5 kg, v poloze vleže a vkleče je možno použít střelecký řemen, vstoje opěrku ruky pod předpažbím. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Střílí ji ženy, juniorky a dorost.
 • · Velkorážní terčovnice – VT – (mezinárodní disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min. Střílí se podle stejných pravidel jako u libovolné malorážky, s tím, že je povolena ráže max. 8 mm. Střílí se na vzdálenost 300 metrů. Je to soutěž, ve které je jediná kategorie bez rozdílu.
 • · Velkorážní standardní puška – VStPu – (mezinárodní disciplína) - nahradila dřívější disciplínu armádní puška. Předepsány jsou základní rozměry, ráže max. 8 mm a odpor spouště min. 1500 g. Střílí se na 300 metrů 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min.
 • · Vzduchová puška - VzPu – (olympijská disciplína) - jako pohon střely použit vzduch nebo jiný plyn (CO2), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5,5 kg. Střílí se pouze vstoje, na vzdálenost 10 metrů, muži a junioři 60 ran v čase 105 min., ženy, juniorky a dorost 40 ran v čase 75 min.
 • · Vzduchová puška – VzPu 30 – (národní disciplína pro mládež do 14-ti let) - jako pohon střely použit vzduch nebo jiný plyn (CO2), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5 kg. Střílí se pouze vleže na vzdálenost 10 metrů, 30 ran v čase 50 min.
 • · Běžící terč – BT – (mezinárodní disciplína) - střílí se jednak na 10 metrů vzduchovou puškou ráže 4,5 mm, jednak na 50 metrů malorážkou ráže 5,6 mm. Zbraň může být v obou případech vybavena dalekohledem. Terč, který se pohybuje střídavě doprava a doleva na určené dráze, je pro střelbu na 50 m zakomponován do figury běžícího kňoura (kance). Střílí se jednak závod 30 + 30 ran (pomalé běhy s rychlostí terče 2 m/s pro vzdálenost 50 m a 0,4 m/s pro vzdálenost 10 m; rychlé běhy s rychlostí terče 4 m/s, resp. 0,8 m/s), jednak závod 20 + 20 ran mix, ve kterém se rychlé a pomalé běhy střídají tak, že střelec neví, který běh bude následovat. Všechny ženské kategorie střílí závod 20 + 20 ran a 20 + 20 ran mix.
 • · Odstřelovačské disciplíny – (národní disciplíny) - jsou celkem tři.
 • · velkorážní puška s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 300 metrů,
 • · malorážka s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů,
 • · malorážka s otevřenými mířidly na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů.
 • · Pistolové disciplíny
 • · Rychlopalná pistole – RP – (mezinárodní disciplína) - střílí se na 5 terčů ve vzdálenosti 25 metrů v sériích za 8, 6 a 4 vteřiny, celkem 60 ran, rozdělených na dvě poloviny. Může se použít jakákoliv pistole ráže 5,6 mm předepsané maximální hmotnosti a rozměrů.
 • · Velkorážní pistole – VP – (mezinárodní disciplína) - používá se jakákoliv pistole ráže 7,62 - 9,65 mm a střelivo se středovým zápalem. Odpor spouště musí být min. 1360 g (3 lb). Střílí se celkem 60 ran, 30 na kruhový terč, dalších 30 v pětiranných sériích na otočný terč, na vzdálenost 25 metrů. Disciplína je určena pro muže a juniory, u nás ji občas střílejí i ženy.
 • · Sportovní pistole – SP - má podobná pravidla jako velkorážní pistole, pouze je předepsána ráže 5,6 mm. Pro ženy a juniorky je to mezinárodní a olympijská disciplína, u nás ji jako národní disciplínu střílí všechny kategorie. Odpor spouště je předepsán min. 1000 g.
 • · Standardní pistole – StP – (mezinárodní disciplína) - má se sportovní pistolí shodná ustanovení co se týká rozměrů, hmotností a odporu spouště. Střílí se s ní závod 3x20 ran, v pětiranných sériích za 150, 20 a 10 vteřin. Tato disciplína je určena pro muže a juniory.
 • · Libovolná pistole – LP – (olympijská disciplína) - nejstarší pistolová disciplína, střílí se bez větších změn pravidel od začátku tohoto století. Používá se jakákoli pistole ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, které se nabíjí jen po jedné ráně. Střílí se na 50 metrů 60 ran a je to nejen nejstarší, ale i nejnáročnější pistolová disciplína. Střílí ji muži a junioři.
 • · Vzduchová pistole – VzPi – (olympijská disciplína) - nejmladší z pistolovým disciplín. Používá se pistole ráže 4,5 mm o celkové hmotnosti max 1500 g a odporu spouště min. 500 g. Střílí se na 10 metrů, mužské kategorie 60 ran, ženské kategorie 40 ran.
 • · Nově jsou zaváděny dvě nové mezinárodní disciplíny pro vzduchovou pistoli rychlopalný program a standardní program. Charakterem jsou tyto disciplíny variací na rychlopalnou a sportovní pistoli v podmínkách střelby na 10 metrů. Zbraně pro tyto naposled jmenované disciplíny se ovšem od klasické terčové pistole liší, musí být víceranné a opakovací, což je u vzduchových zbraní náročný technický problém. Nejsou proto zatím příliš rozšířeny, neboť jsou poměrně drahé.
 • Evropský policejní parkur – EPP – (mezinárodní disciplína) - střílí se z velkorážové pistole nebo revolveru na speciální terč. Střelec střílí jednoruč nebo obouruč z různých vzdáleností a poloh v celkovém čase 5 minut 30 vteřin. Je možno dosáhnout maximálně 250 bodů. Střílí se v řadě západoevropských zemí, ale není mezinárodní disciplínou podle pravidel UIT.

Standardní velkorážní pistole – StVP – (mezinárodní disciplína) - střílí se neupravenou služební pistolí. Uspořádání disciplíny odpovídá mezinárodní disciplíně velkorážní pistole.

Brokové disciplíny

Skeet – (olympijská disciplína) - střílí se brokovnicí (brokovou kozlicí) na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány z vysoké a nízké věží proti sobě, avšak vždy stejným směrem, zatímco střelec postupuje po osmi střeleckých stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, případně na dva terče najednou. Na každý terč může vystřelit jen jednu ránu. Střílí se po položkách 25 terčů, muži a junioři 125 terčů, ženy a juniorky 75 terčů.

Trap – (olympijská disciplína) - střílí se brokovnicí (brokovou kozlicí) na letící asfaltové terče vržené ze zákopu 15 m před střelcem předem neznámým směrem. Na každý terč je možno vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po 5 stanovištích, na každém stanovišti jsou 3 vrhačky, které jsou odpalovány podle vloženého programu. Střílí se celkem 125 terčů v závodě mužů a juniorů a 75 terčů v závodě žen a juniorek.

Double Trap – (olympijská disciplína) - střílí se brokovnicí (brokovou kozlicí) na letící asfaltové terče vržené ze zákopu 15 m před střelcem předem neznámým směrem. Je to nová disciplína sportovní střelby i na olympiádě. Pravidla jsou stejná jako u Trapu, ale s tím rozdílem, že na každém stanovišti se střílí dvakrát.

Předovky

Funkční repliky historických zbraní – (mezinárodní disciplíny) - dělí se podle typu a druhu původního určení zbraně.

 • · Perkusní revolver – PeRe
 • · Perkusní pistole civilní – PePiC
 • · Perkusní pistole vojenská – PePiV
 • · Perkusní puška civilní – PePuC
 • · Perkusní puška vojenská – PePuV
 • · Křesadlová pistole civilní – PePiC
 • · Křesadlová pistole vojenská – PePiV
 • · Křesadlová puška civilní – PePuC
 • · Křesadlová puška vojenská – PePuV
 • U všech uvedených disciplín se střílí 13 ran na mezinárodní pistolový terč 50/20, ze kterých se tři nejhorší rány škrtají. Vzdálenost střelby je 25 metrů pro krátké zbraně a 50 a 100 m pro pušky.

Střelba z kuše, mezinárodně řízená organizací IAU (International Armbrust Union), ve které je Český střelecký svaz členem, má podle pravidel tři disciplíny:

 • · sportovní kuši (vzdálenost střelby 10 metrů), jejíž pravidla jsou podobná pravidlům pro vzduchovou pušku,
 • · libovolnou kuši (50 m) jejíž pravidla jsou vzdáleně podobná pravidlům pro libovolnou malorážku,
 • · historickou kuši (25 m)
 • Pravidla definují přesně rozměry i vybavení kuší, stejně jako další podmínky závodů.

Vedle těchto vysloveně sportovních disciplín, je možné dnes ve střeleckých klubech i disciplíny akční jako je paintball, westernová střelba a podobně. V případě, že se nějaká nová disciplína rozšíří na více klubů, je možné vytvořit národní pravidla.

Částečně omezující zákonnou podmínkou pro sportovní střelbu v kulových disciplínách je kromě jiného získání Zbrojního průkazu. Současné zákon České republiky o zbraních a střelivu č.119/2002 Sb., však umožňuje získat Zbrojní průkaz již od 18let a pokud je člen nějakého SSK mladší, může získat Zbrojní průkaz pro omezený okruh zbraní již po vydání Občanského průkazu. Sportovní střelecké kluby ČSS a Krajská sdružení ČSS všem zájemcům o sportovní střelbu i získání Zbrojního průkazu podají ochotně veškeré informace.

Veškeré informace o Českém střeleckém svazu, jeho Krajských sdruženích i o jednotlivých Sportovních střeleckých klubech lze vyhledat na internetových stránkách http//:shooting.cz.

 

SSK DELTA   O klubu   Propozice   Výsledky   Foto